تاریخچه صنعت برش آهن

به طور عمده از دو روش برای برش فلزات استفاده می‌شود:
1. روش سنتی: در این روش که از سال‌های پیش مرسوم بوده است از اره مخصـوص و روش‌های مکـانیکی استفاده می گردد. در این روش میزان خطـا به مراتب بالا بوده و در عین حال امـکان ایجاد طرح‌های پیچیده نیز مقدور نمی‌باشد. همچنین، لبه‌های برش خورده بسیار نامرتب خواهد بود.
 
 فرایند برش لیزر فلزات:
تقریبا اکثر فلـزات را می‌توان با استـفاده از برش لیـزر،  برش داد. اما فلزاتی مانند فولاد، آهن،آلومینیوم و برش  لیزر استیل بیشترین کاربرد را در برش با لیزر دارند. لیزر با ایجاد گرما و حرارت بالا بر روی فلزات، آن ها را تحت تاثیر قرار داده  و باعث ایجاد اشکال ظریف و بی‌نظیر بر روی ورقه‌های فلزی می‌شود.  پرکاربردترین دستگاه برش لیزر در صنعت را می‌توان لیزرهایی دانست که با  استفاده از گـاز دی ‌اکسید کربن (CO2) کار می‌کنند.آنچه موجب کاربرد این  دستگاه‌ها شده است قابلیت استفاده این دستگاه‌ها در ایجاد برش و حک بر روی  فلز و غیر فلز دانست.
 
 2. روش  مدرن: این روش  بعد از پیدایش تکنولوژی لیزر و در سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است که از  دستگاه برش لیزر استفاده می گردد. برخلاف روش قبل در این روش، میزان خطا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و صنعت‌گران قادر هستند  تا فلـزات را با انـواع شکـل‌ها و طرح‌های پیچـیده برش دهند. با استفاده از تکنولوژی برش لیزر، سرعت کار نیز  به مراتب بالاتر از سایر روش‌ها می‌باشد.
 

توسط : admin | تاریخ : 1399/12/06 | نظرات

Bystronic Laser - Bystar 3015 – 4kw

گروه صنعتی نورد سازه شریف با استفاده از دستگاه لیزر   Bystronic Laser - Bystar 3015 – 4kw قادر به ارائه خدمات برش لیزر آهن تا ضخامت 20 میلیمتر با بالاترین کیفیت را می باشد
 

توسط : admin | تاریخ : 1399/12/06 | نظرات

نمونه کار لیزر ورق

Laser 01

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 04

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 07

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 10

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 13

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 16

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 19

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 22

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 25

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 28

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 31

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 34

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 37

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 40

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 43

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 46

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 48

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 51

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 54

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 57

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 02

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 05

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 08

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 11

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 14

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 17

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 20

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 23

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 26

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 29

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 32

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 35

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 38

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 41

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 44

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 46

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 49

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 52

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 55

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 03

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 06

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 09

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 12

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 15

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 18

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 21

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 24

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 27

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 30

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 33

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 36

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 39

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 42

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 45

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 47

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 50

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 53

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

Laser 56

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات

توسط : admin | تاریخ : 1399/09/26 | نظرات